Znaki zakazu

Znaki Zakazu
B-1 – zakaz ruchu w obu kierunkach
B-2 – zakaz wjazdu
B-3 – zakaz wjazdu pojazdów silnikowych,
z wyjątkiem motocykli jednoślad
B-3a – zakaz wjazdu autobusów
B-4 – zakaz wjazdu motocykli
B-5 – zakaz wjazdu sam.  ciężarowych
B-6 – zakaz wjazdu ciągników rolniczych
B-7 – zakaz wjazdu pojazdów silnikowych
z przyczepą
B-8 – zakaz wjazdu poj.  zaprzęgowych
B-9 – zakaz wjazdu rowerów
B-10 – zakaz wjazdu motorowerów
B-11 – zakaz wjazdu wózków rowerowych
B-12 – zakaz wjazdu wózków ręcznych
B-13  „zakaz wjazdu poj.  z materiałami
wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
B-13a – zakaz wjazdu pojazdów
z materiałami niebezpiecznymi
B-14 – zakaz wjazdu poj. z materiałami
które mogą skazić wodę
B-15 – zakaz wjazdu pojazdów
o szerokości  ponad …m
B-16 – zakaz wjazdu pojazdów
o wysokości ponad …m
B-17 – zakaz wjazdu pojazdów
o długości ponad …m
B-18 – zakaz wjazdu poj.  o rzeczywistej
masie całkowitej ponad …t
B-19 – zakaz wjazdu pojazdów
o nacisku osi większym niż …t
B-20 – STOP
B-21 – zakaz skręcania w lewo
B-22 – zakaz skręcania w prawo
B-23 – zakaz zawracania
B-24 – koniec zakazu zawracania
B-25 – zakaz wyprzedzania
B-26 – zakaz wyprzedzania
przez samochody ciężarowe
B-27 – koniec zakazu wyprzedzania
B-28 – koniec zakazu wyprzedzania
przez samochody ciężarowe
B-29 – zakaz używania syg. dźwiękowych
B-30 – koniec zakazu używania sygnałów
dźwiękowych
B-31 – pierwszeństwo dla
nadjeżdżających  z przeciwka
B-32 – stój – kontrola celna
B-33 – ograniczenie prędkości
B-34 – koniec ograniczenia prędkości
B-35 – zakaz postoju
B-36 – zakaz zatrzymywania się
B-37 – zakaz postoju w dni nieparzyste
B-38 – zakaz postoju w dni parzyste
B-39 – strefa ograniczonego postoju
B-40 – koniec strefy ograniczonego
postoju
B-41 – zakaz ruchu pieszych
B-42 – koniec zakazów
B-43 – strefa ograniczonej prędkości
B-44 – koniec strefy ograniczonej
prędkości