Znaki ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze
A-1 – niebezpieczny zakręt w prawo
A-2 – niebezpieczny zakręt w lewo
A-3 – niebezpieczne zakręty
– pierwszy  w prawo
A-4 – niebezpieczne zakręty
– pierwszy w lewo
A-5 – skrzyżowanie dróg
A-6a – skrzyżowanie z drogą podporządk.
występującą po obu stronach
A-6b – skrzyżowanie z drogą podporządk.
występującą po prawej stronie
A-6c – skrzyżowanie z drogą podporządk.
występującą po lewej stronie
A-6d – wlot drogi jednokierunkowej
z prawej strony
A-6e – wlot drogi jednokierunkowej
z lewej strony
A-7 – ustąp pierwszeństwa
A-8 – skrzyżowanie o ruchu okrężnym
A-9 – przejazd kolejowy z zaporami
A-10 – przejazd kolejowy bez zapór
A-11 – nierówna droga
A-11a – próg zwalniający
A-12a – zwężenie jezdni – dwustronne
A-12b – zwężenie jezdni – prawostronne
A-12c – zwężenie jezdni – lewostronne
A-13 – ruchomy most
A-14 – roboty na drodze
A-15 – śliska jezdnia
A-16 – przejście dla pieszych
A-17 – dzieci
A-18a – zwierzęta gospodarskie
A-18b – zwierzęta dzikie
A-19 – boczny wiatr
A-20 – odcinek jezdni o ruchu
dwukierunkowym
A-21 – tramwaj
A-22 – niebezpieczny zjazd
A-23 – stromy podjazd
A-24 – rowerzyści
A-25 – spadające odłamki skalne
A-26 – lotnisko
A-27 – nabrzeże lub brzeg rzeki
A-28 – sypki żwir
A-29 – sygnały świetlne
A-30 – inne niebezpieczeństwo
A-31 – niebezpieczne pobocze
A-32 – oszronienie jezdni
A-33 – zator drogowy
A-34 – wypadek drogowy