Znaki nakazu

Znaki Nakazu
C-1 – nakaz jazdy w prawo przed znakiem
C-2 – nakaz jazdy w prawo za znakiem
C-3 – nakaz jazdy w lewo przed znakiem
C-4 – nakaz jazdy w lewo za znakiem
C-5 – nakaz jazdy prosto
C-6 – nakaz jazdy prosto lub w prawo
C-7 – nakaz jazdy prosto lub w lewo
C-8 – nakaz jazdy w prawo lub w lewo
C-9 – nakaz jazdy z prawej strony znaku
C-10 – nakaz jazdy z lewej strony znaku
C-11 – nakaz jazdy z prawej lub lewej
strony znaku
C-12 – ruch okrężny
C-13 – droga dla rowerów
C-13a – koniec drogi dla rowerów
C-14 – prędkość minimalna
C-15 – koniec minimalnej prędkości
C-16 – droga dla pieszych
C-16a – koniec drogi dla pieszych
C-17 – nakazany kierunek jazdy dla poj.
z materiałami niebezpiecznymi
C-18 – nakaz używania łańcuchów
przeciwpoślizgowych
C-19 – koniec nakazu używania łańcuchów
przeciwpoślizgowych