Znaki informacyjne

Znaki Informacyjne

D-1 – droga z pierwszeństwem
D-2 – koniec drogi z pierwszeństwem
D-3 – droga jednokierunkowa
D-4a – droga bez przejazdu
D-4b – wjazd na drogę bez przejazdu
D-5 – pierwszeństwo na zwężonym
odcinku jezdni
D-6 – przejście dla pieszych
D-6a – przejazd dla rowerzystów
D-6b – przejście dla pieszych
i przejazd dla rowerzystów
D-7 – droga ekspresowa
D-9 – autostrada
D-11 – początek pasa ruchu
dla autobusów
D-12 – pas ruchu dla autobusów
D-13 – początek pasa ruchu
powolnego
D-14 – koniec pasa ruchu powolnego
D-15 – przystanek autobusowy
D-16 – przystanek trolejbusowy
D-17 – przystanek tramwajowy
D-18 – parking
D-19 – postój taksówek
D-20 – koniec postoju taksówek
D-21 – szpital
D-21a – policja
D-22 – punkt opatrunkowy
D-23 – stacja paliwowa
D-23a – stacja paliwowa tylko
z gazem do napędu pojazdów
D-24 – telefon
D-25 -poczta
D-26 -stacja obsługi technicznej
D-26a – wulkanizacja
D-26b – myjnia
D-26c – toaleta publiczna
D-26d – natrysk
D-27 – bufet lub kawiarnia
D-28 – restauracja
D-29 – hotel (motel)
D-30 – obozowisko (kemping)
D-31 – obozowisko (kemping)
wyposażone w podłączenia
elektryczne do przyczep
D-32 – pole biwakowe
D-33 – schronisko młodzieżowe
D-34 – punkt informacji
turystycznej
D-34a – informacja radiowa
o ruchu drogowym
D-35 – przejście podziemne
dla pieszych
D-35a – schody ruchome w dół
D-36 – przejście nadziemne
dla pieszych
D-36a – schody ruchome w górę
D-37 – tunel
D-39 – dopuszczalne prędkości
D-40 – strefa zamieszkania
D-42 – obszar zabudowany
D-44 – strefa parkowania
D-45 – koniec strefy parkowania
D-46 – droga wewnętrzna
D-48 – zmiana pierwszeństwa
D-49 – pobór opłat
D-50 – zatoka
D-51 – automatyczna kontrola
prędkości
D-52 – strefa ruchu
D-53 – koniec strefy ruchu