Azyle drogowe i przejścia dla pieszych

Azyle drogowe

Element Wymiary Masa
Narożny (EN) 500x500x100 21 kg
Skrajny (ES) 500x500x100 24 kg
Wewnętrzny (EW) 500x500x100 23 kg

Przejścia dla pieszych

Element Wymiary Masa
Podstawowy 500x500x100 mm 39 kg
Najazdowy pierwszy 500x500x100-73 mm 32 kg
Najazdowy drugi 500x500x73-41 mm 22 kg
Najazdowy trzeci 500x500x41-10 mm 12 kg
Boczny (wejście) 500x500x100-10 mm 27 kg